Regulamin

1 DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy/Sprzedawca – Sklep internetowy www.obuwiedlaciebie.pl jest prowadzony przez przedsiębiorstwo:Obuwie dla ciebie Magdalena Baj
  Ul. Kościuszki 68
  23-460 Józefów
  NIP:
  918-19-59-773 REGON: 361496079

  Na potrzeby niniejszego regulaminu sklep internetowy www.obuwiedlaciebie.pl zwany jest dalej Sklepem Internetowym lub Sprzedawcą.

  2. Klient/Kupujący – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca Produkt w Sklepie Internetowym.

  3. Produkt – obuwie lub akcesoria mogące być przedmiotem transakcji pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.

  4. Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu Produktu w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.obuwiedlaciebie.pl.

2 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się z jego postanowieniami.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

  3. Umowa kupna-sprzedaży miedzy Sklepem internetowym, a Klientem nabiera mocy prawnej/staje się wiążąca w momencie wysłania przez sklep informacji potwierdzającej. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia w przypadku niedostępności towaru. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji.

  4. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej składane mogą być 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienie złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  5. Sklep Internetowy zastrzega, iż zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Barwy Produktów mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych, m.in. wskutek właściwości naturalnych materiałów użytych do produkcji obuwia, ustawień monitora użytkowanego przez Klienta oraz z powodu odmiennego oświetlenia Produktu podczas wykonywania zdjęcia. Nie wpływa to jednak na właściwości Produktu.
  6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i wycofania Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

3 DOSTAWA I ODBIÓR

Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 1. Miejscem spełnienia świadczeń jest siedziba Sklepu Internetowego (tzw. dług odbiorczy). Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dowodem sprzedaży (faktura/paragon) jest na życzenie Kupującego wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terytorium Polski. Podanie pełnych i prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych i nie odpowiada za czyny przewoźnika.
 2. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Koszty dostawy”. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Koszty dostawy” na stronie internetowej.
 3. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych powstałych na skutek siły wyższej, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
 4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Za błędy popełnione przez Klienta podczas składania Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki odpowiedzialność ponosi Klient. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sklepu Internetowego jest ograniczona do winy umyślnej.

 

4 CENA ORAZ SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów wysyłki. Podawane ceny zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.
 2. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  – Gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu w sklepie firmowym
  Obuwie dla ciebie Magdalena Baj
  Ul. Kościuszki 68
  23-460 Józefów

  – Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17.00 oraz w sobotę od 09:00 do 13:00.
  – Gotówką, przy odbiorze Zamówionego Produktu u kuriera w przypadku przesyłki pobraniowej.
  – Kartą Kredytową lub Przelewem elektronicznym poprzez serwis świadczący płatności internetowe .

5 ODSTĄPIENIA, REKLAMACJE, ZWROTY

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu produktu do Sklepu Internetowego, a nie data stempla pocztowego.

 1. Kupujący ma prawo do wymiany Produktu na inny rozmiar lub model po wcześniejszym skonsultowaniu tego faktu drogą mailową lub telefoniczną ze Sprzedawcą.
 2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy lub wymianą towaru zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produktów w stanie nienaruszonym wraz z oryginalnym opakowaniem. Wysyłka obuwia w innym rozmiarze następuje po wcześniejszym odesłaniu niechcianego towaru przez Kupującego i otrzymaniu tego towaru przez Sklep Internetowy.
 3. Do wymienianego lub zwracanego obuwia należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury zakupu oraz wypełniony formularz wymiany lub zwrotu, który należy pobrać ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności dotyczącej Zamówionych Produktów, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy i otrzymania zwróconego towaru. Koszt przesyłki z tytułu zwrotu Produktu w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 5. W przypadku sprzedaży konsumenckiej zastosowanie znajduje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 2 tyg. od momentu otrzymania zwracanego produktu od Kupującego.
 6. Przyczyną nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych może być:

– obuwie z wadami jawnymi, o których kupujący został poinformowany,
– obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, inne uszkodzenia mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy),
– wygoda obuwia,
– odbarwienie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia,
– przemakanie obuwia wykonanego ze skór naturalnych przy braku odpowiedniej pielęgnacji,
– brak lub nieprawidłowa konserwacja obuwia,
– naturalne zużycie się obuwia oraz fleków/podeszw,
– elementy ozdobne np. paski, klamry, guziki, gumki nie podlegają reklamacji.

 1. Reklamowane obuwie winno być odesłane czyste, w stanie nienaruszonym z załączonym wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W przeciwnym wypadku, zabrudzone obuwie zostanie odesłane do nadawcy na jego koszt.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji produkt należy wysłać na adres podany w formularzu zwrotu.

6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
 3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest: (1) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sklepem Internetowym a Klientem, (2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Scroll To Top
Close
Close
Sklep
0 Lista Życzeń
0 Koszyk
Zamknij

Mój koszyk

Shopping cart is empty!

Continue Shopping